další projekty

BMW 5 Touring X

Zadavatel / 
BMW A.G.
Rok / 
2014

Produktové opatření modelu BMW 5 Touring. Sportovně-outdoorový směr značky.

Podpora produktového marketingu

BMW 5 Touring čelí vzrůstající konkurenci výkonných vozů s karoserií kombi, aniž by společnost měnila svůj styl komunikace vůči uživatelským subjektům. V námi zpracované analýze jsme se věnovali přímé i nepřímé konkurenci v daném segmentu; stylu jejich komunikace, personifikaci konkurenčních značek s uživateli i detailu jejich produktové nabídky. Z analýzy vzešel návrh nové segmentace modelu BMW 5 Touring včetně paketů, které odkazují na modely BMW X se zachování typického sportovního pojetí značky.