další projekty

Kofola PET láhev

Zadavatel / 
Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Rok / 
2016

Bubliny - vítězný návrh nástupce stávající 1,5l a 2l láhve Kofola

Bublinová PET láhev

Vítězná PET láhev - jednoduchý základní tvar, ve kterém jsou bubliny vnořené dovnitř. Bubliny dávají této láhvi nezaměnitelný charakter. Bubliny jsou i jedním z pevnostních prvků láhve, aby nedocházelo k její deformaci při držení, z čehož jsme vycházeli při konstrukci. Vlnitá etiketa ve spojení s bublinami vytvářejí hravý a dynamický celek. Víčko má v sobě unikátní zářezy, které slouží ke skládání víček do sebe a tvoření různých objektů. Navržená PET láhev prošla výpočty a studií proveditelnosti. Byl vyroben prototypový model 1:1 technologií 3D tisku.

Druhý návrh zohledňuje požadavek logistiky na maximální využitelnost plochy při transportu. Trojůhelníková láhev tento požadavek plní, přičemž je pevnější při štosování na sebe. Trojúhelníková návrh láhve splňuje i marketingové paketování akčních baleních tohoto syceného pití.

Oba návrhy splňují požadavek na zachování stejné jednicové výrobní ceny obalu a stejného množství potřebného materiálu jako je tomu u stávajícího provedení.